Klasifikace rodu lilium/Zahradnické třídění

Aktuality, Klub Botanika

P.Šrůtka/K.Vereš

lilium chalcedonicum foto Dr. V. Chaloupecký

Klasifikace rodu Lilium

doc. Ing. Petr Šrůtka, Ph.D.

   Klasifikací rodu Lilium se již od 18. století zabývali mnozí systematici. Jimi vytvořené systémy byly poplatné době svého vzniku a z dnešního hlediska nebyly úplné a přesné.

   V současnosti je pravděpodobně nejrozšířeněji používanou systematikou systém H.F.Combera publikovaný v roce 1949 pod názvem „A new classification of the genus Lilium“ v LilyYearbook.

   Novější metody klasifikace použila M.V.Baranova ve své systematice uveřejněné v roce 1990 v knize Lilii (Agropromizdat, Leningrad).

   Základní informace o obou systémech nalezne zájemce v dalších odstavcích.

Klasifikace rodu Lilium dle H.F.Combera

Rod Lilium

Podrod Eulirion

1. sekce Martagon

typ: L.martagon

druhy: L.hansonii, L.medeloides, L.distichum, L.tsingtauense

2. sekce Pseudolirium

typ:  L.philadelphicum

druhy: všechny druhy severní Ameriky 

2a. podsekce L.humboldtii – L.bolanderi

druhy tichooceánského pobřeží

2b. podsekce L.pardalinum – L.parryi

druhy tichooceánského pobřeží

2c. podsekce L.superbum – L.gravi

druhy atlantického pobřeží

2d. podsekce L.philadelphicum – L.catesbaei

druhy tichooceánského a atlantického pobřeží

3. sekce Liriotypus

typ:  L.candidumndidum

druhy: L.pyrenaicum a další

4. sekce Archelirion

typ:  L.auratum

druhy: L.speciosum, L.japonicum a další

5. sekce Sinomartagon

typ:  L.sp; L.davidii

druhy: L.amabile, L.callosum, L.nepalense a další

5a. podsekce L.henryi – L.duchartrei

5b. podsekce L.amabile – L.concolor

5c. podsekce L.ochraceum – L.semervivoideum

6. sekce Leucolirion

typ: L.longiflorum

druhy: L.regale, L. neilgherrense a další 

6a. podsekce L.sargentiae – L.regale

6b. podsekce L.longiflorum – L.philippinense

7. sekce Daurolirionlirion

typ: L.dauricum

druhy: monotypická sekce

Klasifikace rodu Lilium dle M.V.Baranové

Rod Lilium

 1. sekce Lilium

typ:   L.candidum

druhy: monotypická sekce

2. sekce Eurolirium

typ:   L.pyrenaicum

druhy: L.carniolicum, L.chalcedonicum, L.pyrenaicum, L.albanicum, L.pomponium, L.cilatum, L.artvinense, L.ledebourii, L.monadelphum, L.kesselringianum, L.szovitsianum, L.ponticum, L.rhodopaeum

3. sekce Martagon

typ:  L.martagon

druhy: L.martagon, L.distichum, L.hansonii, L.debile, L.tsingtauense

4. sekce Pseudomartagon

typ:  L.pardalinum

druhy: L.superbum, L.canadense, L.michiganense, L.grayi, L.pardalinum, L.pitkinense, L.vollmeri, L.wigginsii, L.maritimum, L.humboldtii, L.ocellatum, L.bolanderi, L.columbianum, L.occidentale, L.kelleyanum, L.parvum, L.parryi, L.washingtonianum, L.rubescens, L.kelloggii  

5. sekce Archelirion

typ:  L.auratum

druhy: L.auratum, L.speciosum, L.konishii, L.japonicum, L.nobilissimum, L.alexandreae, L.henryi, L.rosthornii

 6. sekce Regalia

typ:  L.regale

druhy: L.regale, L.sargentiae, L.sulphureum, L.leucanthum, L.brownii, L.longiflorum, L.formosanum, L.philippinense, L.wallichianum, L.neilgherrense

7. sekce Sinomartagon

typ:  L.davidii

druhy: L.davidii, L.willmottiae, L.leichtlinii, L.pumilum, L.sinensium, L.cernuum, L.lankongense, L.taliense, L.duchartrei, L.wardii, L.ninae, L.tianshanicum, L.papiliferum, L.pseudotigrinum, L.lancifolium, L.amabile

8. sekce Sinolirium

typ:    L.concolor

druhy: L.concolor, L.buschianum

9. sekce Pseudolirium

typ:    L.catesbaei

druhy: L.pensylvanicum, L.x maculatum, L.bulbiferum, L.aurantiacum, L.catesbaei, L.philadelphicum

10. sekce Nepalensia

typ:  L.nepalense

druhy: L.nepalense, L.primulinum, L.poilanei, L.arboricola, L.polyphyllum, L.fargesii, L.stevartianum, L.xantellum, L.callosum

11. sekce Lophophora

typ:  L.sheriffiae druhy: L.lophophorum, L.bakerianum, L.nanum, L.sheriffiae, L. triceps, L.mackliniae, L.amoneum, L.georgei, L.henrici, L.paradoxum, L.sempervivoideum, L.souliei

lilium michiganense foto Dr. V. Chaloupecký

  Zahradnické třídění

   doc. RNDr. Karel Vereš

  Začátkem šedesátých let minulého století vzrostl počet hybridních lilií již natolik, že  bylo třeba zavést určitý systém pro praktické účely. Tohoto úkolu se ujala odborná komise Královské zahradnické společnosti ( Royal Horticultural Society, Anglie).Významným iniciátorem byl známý americký šlechtitel lilií Jan De Graaff.

   Jmenovaná instituce byla také pověřena vedením Mezinárodního registru lilií (International Lily Register – ILR), jehož první číslo bylo vydáno r. 1969. Dodatky, většinou každoroční, vycházejí dodnes.

   Základem klasifikace je princip, podle kterého jsou do jedné skupiny či sekce zařazeny hybridní lilie pocházející od příbuzných botanických lilií určitého regionu, které se vzájemně snadno kříží. Při zavádění moderních šlechtitelských metod s použitím praktik genetického inženýrství vzniká stále více tzv. intersekčních hybridů, kterým je vyhrazena zvláštní skupina (VIII). Poslední skupinu tvoří botanické lilie, jejich variety a formy.

Skupina I.           Asijské hybridy

   Jsou sem řazeny kříženci vzniklé z těchto botanických druhů:

L.amabile, L.bulbiferum, L.cernuum, L.concolor, L.davidii, L.hollandicum, L.lancifolium a L.leichtlinii.

   Společnou vlastností těchto hybridů jsou vesměs výrazné barvy od bílé až po tmavě červené, resp. jejich kombinace, v řadě případů pak tečkování, skvrny až podlouhlé šmouhy. Až na řídké výjimky nevoní.

Skupina II.          Martagon hybridy

   Jsou sem řazeny kříženci vzniklé z těchto botanických druhů:

L.martagon, L.hansoni a L.tsingtauense.

   Květy martagon hybridů jsou turbanovité, postavené bočně, nebo povislé, voní.

Skupina III.        Candidum hybridy

   Jsou sem řazeny kříženci vzniklé z těchto botanických druhů:

L.candidum, L.chalcedonicum, L.monadelphum a L.szovitsianum.

   Květy candidum hybridů jsou miskovité či turbanovité, boční či povislé, voňavé.

Skupina IV.         Americké hybridy

     Jsou sem řazeny kříženci vzniklé z těchto botanických druhů:

L.bolanderi, L.kellogii, L.michiganense, L.parryi, L.pardalinum, L.philadelphicum a L.washingtonianum.

     Květy amerických hybridů jsou vesměs turbanovité.

Skupina V.          Longiflorum hybridy

     Jsou sem řazeny kříženci vzniklé z těchto východasijských botanických druhů:

L.longiflorum, L.formosanum a L.philippinense.

     Květy longiflorum hybridů jsou většinou bílé, trubkovité, voňavé.

Skupina VI.         Čínské hybridy

     Jsou sem řazeny kříženci vzniklé z těchto asijských botanických druhů:

L.leucanthum, L.regale, L.sargentiae, L.sulphureum a L.henryi. Najdeme je také pod názvem aureliány.

     Květy čínských hybridů mohou být bílé, žluté, oranžové i růžově fialové, nikdy jasně červené. Příjemně, některé až silně voní.

Skupina VII.       Orientální hybridy

     Jsou sem řazeny kříženci vzniklé z těchto japonských botanických druhů:

L.alexandreae, L.auratum, L.japonicum, L.nobilissimum a kříženců L.speciosum s L.henryi.

     Květy orientálních hybridů jsou bílé, růžové až tmavě červené, silně vonící.

Skupina VIII.      Hybridy nezařazené do skupiny I. až VII.

     Do této skupiny jsou zařazeny všechny hybridní lilie nezařazené v předchozích skupinách. V současné době dominují v této skupině tzv. LA – hybridy vzniklé křížením L.longiflorum s asijskými hybridy a tzv. orienpety vzniklé křížením orientálních hybridů s trubkovitými liliemi ze skupiny VI.

Skupina IX.         Botanické lilie

     Do této skupiny jsou zařazeny všechny botanické druhy lilií, jejich variety a formy.

   Podrobnější popis vzhledu květenství u některých skupin se řídí dalšími pravidly.

   Postavení jednotlivých květu je vyznačováno malými písmeny takto:

a            vzpřímený

a-b         polovzpřímený

b            vybočený

b-c         polopřevislý

c            převislý

   Tvar květů se vyznačuje dalšími písmeny za lomítkem takto:

a            trubkovitý

a-b         polotrubkovitý

b            miskovitý

b-c         ploše miskovitý

c            plochý

c-d         poloturbanovitý

d           turbanovitý

   Označení pro postavení květu a pro jeho tvar je odděleno lomítkem a uvádí se v závorkách za číslem skupiny. Pro ilustraci uveďme příklady z nejdůležitějších skupin:

Avignon I(a/b) je asijský hybrid se vzpřímenými, miskovitými květy.

Claude Shride II(c/c-d) je martagon hybrid s převislými poloturbanovitými květy.

Foggy Morning IV(c/d) je americký hybrid s převislými turbanovitými květy.

Damson VI(b/a) je čínský hybrid s vybočenými trubkovitými květy.

Windsor VII(b/b) je orientální hybrid s vybočenými miskovitými květy.

   Pro lepší přehlednost se ve skupině VIII se poslední dobou za popisem hybridu uvádí ještě zkratka rodičovského druhu nebo skupin.

AL       asijský hybrid x L. longiflorum

AO      asijský hybrid x orientální hybrid

AT       asijský hybrid x čínský hybrid

LA       L.longiflorum x asijský hybrid

LO       L.longiflorum x orientální hybrid

LT       L.longiflorum x čínský hybrid

OA      orientální hybrid x asijský hybrid

  OT       orientální hybrid x čínský hybrid

   Jako příklad uveďme:

Madrid VIII(a/b) ………LA,

Leslie Woodriff VIII(d/c-d)     ……..OT

   Poznámky:

Zde používané názvy jsou překladem z celosvětově platného Mezinárodního registru lilií. Laik se může setkat někdy se zkratkovitými pracovními názvy typu aziják nebo azijatka místo asijského hybridu, číňanka místo čínský hybrid, kterými však nelze nahradit odbornou terminologii.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.