„Všichni noví členové SZO ČZS, z.s. Martagon dali souhlas se zpracováním svých osobních údajů podle GDPR svým podpisem přihlášky. Stávající členové vyjádřili svůj souhlas již dříve a mohou ho kdykoli odvolat. V tom případě budou jejich osobní údaje odstraněny z matriky Martagonu a nebude možné jim zasílat časopis Liliář.“