Pozvánka na jarní členskou schůzi 23.3. 2024

Aktuality, Pozvánky

Vážení přátelé,

srdečně vás zveme na jarní výroční členskou schůzi s bohatým programem, která se koná v sobotu 23. března 2024 od 9 hodin. Letošní setkání bude v programu časově náročné s ohledem na volby výboru, proto žádáme naše členy o případný včasný příchod do posluchárny, abychom se nedostávali do časové tísně. Rádi budeme část schůze věnovat povídání i projekcím.

Místo konání: Krajinova posluchárna, 2. patro Přírodovědecké fakulty UK. Benátská ul. 2, Praha 2. Vchod do budovy je z Benátské ulice hned za skleníky Botanické zahrady.

Doprava: metrem trasy B, stanice Karlovo Náměstí (KN), odtud tramvají č. 18 do stanice Botanická zahrada Na Slupi (z KN je to jen jedna stanice jízdy) nebo pěšky z KN, což je asi 5 minut chůze kolem Faustova domu směrem k BZ Na Slupi, tzn. směr Nusle.

Program 1. části – Úvodem zahájení a spolkové záležitosti. Zpráva o činnosti organizace za rok 2023. Dále budou následovat zprávy finanční a revizní. Slovo matrikáře a stav členské základny. Diskuse a příprava volební části schůze na volbu nového výboru spolku pěstitelů lilií MARTAGON pro nové funkční období od roku 2024.

Přestávka – Naši členové budou mít opět možnost účasti při odběru přebytků různého pěstitelského materiálu, který bohatě dotují. Pro případné zájemce bude připraveno předávání semen lilií z burzy na jarní výsevy. Letošní nabídka je velice pěkná. Přítel Pavel Nejedlo vám opět nabídne možnost nákupu cibulí lilií. K odběru budou připraveny tisky Rukověti zahrádkáře včetně návodů na pěstování lilií.

Program 2. části – Volební část pro výbor MARTAGONU. Případné opožděné předání cen z roku 2023. Promítání a povídání o liliích, co Vás zajímá na jaře? Ukončení s pozvánkou na neformální pokračování setkání liliářů.

Už je takové pravidlo i zvyk, že si zajdeme po schůzi na kus řeči do nedaleké restaurace V Podskalí, kde si můžeme ještě říci plno věcí při společném posezení.

Za výbor MARTAGONU vás všechny zve Vratislav Novák.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.