Nabídka pomoci ČZS

Aktuality

URČENO US, ZO A VŠEM ČLENŮM ČZS

Vážení přátelé,

S ohledem na sérii živelných pohrom napříč celou Českou republikou, která vyvrcholila včera ničivým tornádem na území okresů Břeclav a Hodonín, rozesíláme tento dopis s nabídkou pomoci pro US a ZO, kterým vznikla následkem těchto katastrof škoda na majetku ve vlastnictví ZO nebo US. Bližší informace naleznete v příloze.

Zároveň ovšem vyzýváme ty, kteří měli to štěstí a neutrpěli žádnou újmu, zda se nechtějí připojit ke sbírce na pomoc těm nejvíce zasaženým oblastem a přispět pomocí mimořádného příspěvku do Rizikového fondu ČZS 6032011/0100, v.s. 24621, částkou dle vlastního uvážení a možností. Stejně tak postupoval ČZS v roce 1997 resp. 2002 při záplavách na Moravě a  v Čechách, tehdy ovšem pomocí vydání mimořádných známek. Přes Rizikový fond ČZS se ovšem pomoc k těm potřebným dostane mnohem rychleji.

Děkujeme za zapojení se do sbírky a pomoc těm, kteří to nyní skutečně potřebují.

S pozdravem

Stanislav Kozlík | předseda ČZS, z.s.

Český zahrádkářský svaz, z.s. | Rokycanova 318/15| 103 00 Praha 3 – Žižkov

Tel: +420 222 782 710 | Mob: +420 777 687 999 | Fax: +420 222 781 620

predseda@zahradkari.cz | www.zahradkari.cz | IČ: 00443182 | DIČ: CZ00443182

Popis: logo czs povyrostete

Vážení zahrádkáři, členové ČZS,

jménem republikové rady Českého zahrádkářského svazu vyjadřuji soustrast rodinám obětí ničivého živlu, přejme brzké uzdravení všem zraněným a cítíme solidaritu se všemi, kteří čelí následkům přírodní katastrofy napříč celou Českou republikou a zvlášť v nejhůře zasažených okresech Břeclav a Hodonín.

Kromě toho jsou evidentní obrovské materiální i finanční škody, které zasáhly občany, firmy i spolky. Český zahrádkářský svaz má pro účely náhrad škod způsobených živelnými katastrofami Rizikový fond. Tento fond funguje na principu solidarity a plynou do něho prostředky z vybraných členských příspěvků. V případě, že vznikne škoda na majetku ZO případně US, je možné čerpat příspěvky na sanaci a opravu po živelných katastrofách právě z toho fondu.

Nabídka pomoci pro sanaci škod na majetku ZO a US ČZS:

  • V případě, že jste utrpěli následkem živelné pohromy škodu na zařízení či majetku ZO nebo US jsme schopni poskytnout následující pomoc. Okamžitý příspěvek na odstranění škod a zabránění následným škodám ve výši do 50.000,- Kč bez složitého papírování, stačí foto poškozeného objektu. S následným vyúčtováním.
  • Po ohledání a vyčíslení škod příspěvek na opravu s doložením dokladů za opravu, který zřejmě sám o sobě nepokryje celou škodu, ale společně s např. plněním pojišťovny výrazně přispěje k celkové sanaci škody.
  • Bezúročná půjčka z Fondu rozvoje ČZS pro krytí vyšších škod, než je možné pokrýt z Rizikového fondu ČZS. Výši půjčky a podmínky splátek lze dojednat individuálně dle výše požadovaných prostředků.

Pro čerpání příspěvků z Rizikového fondu ČZS se obraťte na ekonomické oddělení ČZS:

Paní Monika Korbová, tel. 603 271 136, email: ekonomicke@zahradkari.cz

Vyhlášení  sbírky na pomoc nejhůře postiženým oblastem

Mimořádné příspěvky do Rizikového fondu ČZS

V případě, že chcete vyjádřit solidaritu a přispět k pomoci zahrádkářům v nejhůře zasažených oblastech, můžete tak učinit prostřednictvím mimořádného příspěvku do Rizikového fondu ČZS. Přispět mohou územní sdružení, základní organizace i jednotlivý členové ČZS. Nebuďme lhostejní k neštěstí našich kolegů, příště můžeme takovou pomoc potřebovat sami.

Číslo účtu:  6032011/0100                  variabilní symbol:            24621

Děkujeme.                                                                                                                       Stanislav Kozlík

                                                                                                                                               Předseda ČZS

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.