Základní vnitrosvazové předpisy

Aktuality, Předpisy

Vážení, vyšla brožura ČZS Základní vnitrosvazové předpisy 2020. K jejich představení bude nejvhodnější použít úvodní slovo, které k ní napsala místopředsedkyně svazu pro právní záležitosti a předsedkyně právní komise Judr. Jarmila Štroblová. Pod ním je proklik pro otevření dokumentu, vedle něj pak na jeho případné stažení.

Vážení zahrádkáři,

       dostáváte do rukou publikaci, o jejímž vydání rozhodlo představenstvo svazu na základě požadavku ze sněmu v roce 201 9. Dne 1. ledna 2020 nabyly účinnosti nové stanovy a jednací a volební rád. V souvislosti s touto novou úpravou byly upraveny navazující vnitrosvazové předpisy, výklady a vzorové dokumenty.

       V publikaci jsou uvedeny základní vnitrosvazové předpisy a jejich výklady, aby všichni funkcionáři a členové svazu měli k dispozici pohromadě všechna nejdůležitější pravidla, která jsou pro činnost a fungování jednotlivých organizačních jednotek svazu potřebná. Ostatní vnitrosvazové předpisy, výklady a vzory jsou umístěny na webu svazu a jejich přehled je uveden v této publikaci, jakož i přehled souvisejících právních předpisů.

      Velké poděkování patří členům právní komise – Mgr. Josefu Komárkovi, JUDr. Karlu Bubeníkovi a konzultantům – JUDr. Karlu Láníkovi a JUDr. Ladislavu Labutovi, kteří se podíleli na přípravě jednotlivých dokumentu.

JUDr. Jarmila Štroblová

Další věc je Zpravodaj ČZS, který jsme měli k dispozici na společných schůzích. Nyní nelze předjímat, kdy půjde naše setkání obnovit, avšak i za těchto okolností je možné se k zpravodaji dostat v jeho elektronické podobě, a to na stránkách www.zahradkari.cz. A nejen pokud jde o aktuální, tj. číslo 2/2020, které najdete přímo na adrese https://www.zahradkari.cz/czs/?str=87. Jsou tam i čísla předchozí. Můžete si rozkliknout jednotlivé články nebo stáhnout celá čísla jako soubor pdf. Pro ilustraci, jak to vypadá, pokud si nějaké číslo stáhnete, připojuji níže aktuální Zpravodaj č. 2/2020.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.