Změna: Podzimní členská schůze je zrušena!

Aktuality

Vzhledem k aktuálnímu vývoji s COVID-19 byla podzimní členská schůze zrušena!

K tomuto rozhodnutí došlo, vzhledem k velmi rychlé změně situace, žel až po uzávěrce aktuálního čísla Liliáře, které obdržíte v nejbližších dnech. Tam se ještě se schůzi, která měla být 17. října, počítalo, avšak v této chvíli je pozvánka již neplatná!

Opatrujte sebe, opatrujte lilie, a snad se budeme moci sejít v prosinci na promítacím dnu.

Pozvánka na promítací den zatím zůstává v platnosti. (viz. níže)

Pozvánka na podzimní členskou schůzi

Srdečně Vás zveme na podzimní členskou schůzi, která se koná v sobotu 17. října 2020 od 9 hodin.

Místo konání: Krajinova posluchárna, 2. patro Přírodovědecké fakulty UK, Benátská ul. 2, Praha 2, vchod do budovy je z Benátské ulice hned za skleníky botanické zahrady.

Doprava: metrem trasy B, stanice Karlovo náměstí (KN), odtud tramvají č. 18 do stanice Botanická zahrada − Na Slupi (z KN je to jen jedna stanice jízdy), nebo pěšky z KN, což je asi 5 minut chůze kolem Faustova domu směrem k BZ Na Slupi, tzn. směr Nusle.

Program:

1)      Úvodem zahájení a spolkové záležitosti.

2)      Finanční a revizní zpráva za rok 2019.         

3)      Stav členské základny.

4)      Zprávy z výstav a jejich vyhodnocení, předání cen a diplomů.

5)      Přestávka – odběr přebytků různého pěstitelského materiálu od našich členů. Prohlídka nabídky aukčních cibulí lilií.

6)      Aukce – dražba vzácnějších a výjimečných cibulí lilií.

7)      Pokračování podle programu, který byl naplánován k projednání na jarní členské schůzi – kvůli virové pandemii se však jarní členská schůze nekonala. Otázky a odpovědi na téma Naše lilie, promítání. Diskuze. Závěr schůze.

Po skončení schůze mohou zájemci v našem setkání pokračovat
v odpoledních hodinách v nedaleké restauraci V Podskalí.

Pozvánka na mimořádné setkání liliářů v sobotu 12. 12. 2020 

V prosinci na závěr roku chceme uskutečnit další PROMÍTACÍ DEN se zajímavou prezentací programu, který si získal u našich liliářů příznivý ohlas. Srdečně Vás, vážení přátelé, zveme do Krajinovy posluchárny v Benátské ulici č. 2 v Praze, začátek je v 9 hodin. Další upřesnění k programu bude na podzimní schůzi nebo sledujte aktuální informaci na našich webových stránkách www.martagon-lilie.cz (případně se informujte u předsedy Vratislava Nováka).                                                                                                        Vratislav Novák