Pojištění členů ČZS

Aktuality

S účinností od 1. 3. 2020 je každý plnoletý člen ČZS pojištěn pro případ úrazu při akcích pořádaných ZO, ÚS nebo ústředím ČZS, které se dají označit jako mimopracovní činnost. Mimopracovní činností se rozumí dobrovolná a bezplatná činnost organizovaná ČZS nebo jeho pobočnými spolky v rámci jejich aktivit nebo akcí (tj. členské schůze, školení, zájezdy, brigády, aktivní účast na soutěžích a výstavách). Pojištění se vztahuje i na společnou cestu pojištěných osob do míst uvedených činností a zpět, pokud tuto cestu organizuje ČZS nebo jeho pobočné spolky.  Pro více informací klikněte na odkazy níže: