Spojení na výbor Martagonu – aktualizace

Vedení klubu

Specializovaná základní organizace Českého zahrádkářského svazu, z.s.

pěstitelů lilií MARTAGON, ev. č. 110010, IČ 70893829

196 00 Praha 9 Hrdinova 275

SZO ČZS MARTAGON řídí výbor, který pracuje ve složení:

Předseda: Vratislav Novák , adresa v Liliáři nebo na vyžádání

E-mail: olina.novakova21@seznam.cz, Mobil předsedy 605 291 261

Členové výboru:

Mgr. Jana Mašková, tajemník,

E-mail: janamaskova@volny.cz, mobil 605 205 413

Jindra Halašová – hospodářka, pokladní, e-mail: jihalasova@seznam.cz

Mgr. Eva Biedermanová, redaktor Liliáře, adresa v Liliáři nebo na vyžádání

Pavel Petrlík – burza semen lilií , adresa v Liliáři nebo na vyžádání

E-mail: petrlikpavel205@seznam.cz

Božena Reisová – člen výboru

e-mail: reisova@seznam.cz

RNDr. Tomáš Sehnoutka – člen výboru, mobil 774 320 704,

e-mail: tomas@sehnoutkovi.cz

Ing. Jiří Svoboda, Ph.D. – matrikář, evidence členské základny a placení příspěvků , adresa (pro poslání přihlášky) Trněný Újezd 67, Zákolany 273 28

Mobil 774 988 906, e-mail: jiri.svo22@gmail.com

doc. Ing. Petr Šrůtka, Ph.D. – člen výboru, e-mail: srutka@fld.czu.cz

Revizní komise: Ing. Věra Ječná (předsedkyně), Miroslav Krupička, Dušan Pangrác

Správa webu, e-mail: administrator@martagon-lilie.cz

MARTAGON má účet u Fiobanky. Členské příspěvky a finanční dary, prosíme, zasílejte na účet MARTAGONU číslo: 2900714286, kód banky: 2010